М. Салықбаев, «Қасым аға». Машинкалық нұсқа 1995 жыл.